Vi er godt i gang !

For english scroll down

NBBF publiserte nylig en artikkel om medlemsutviklingen i norsk basket som vi synes er verdt å dele med dere. Midtbyen Basket er nevnt flere ganger, og det er vi stolt over.

Vi er allerede inne på listen over NBBFs 10 klubber med flest spillere under 13 år. Vi er svært fornøyd med 7.plassen. Målet vårt er å komme på pallen i denne kategorien neste år. Det er mange klubber som er gode på rekruttering, men vi tørr å sette oss høye mål.

Vi er en helt ny klubb som startet opp i august 2019.  Vi har allerede 150 medlemmer på den korte tiden vi har vært i drift. Ingen annen klubb i Norsk basket har en slik vekst, ny eller gammel.  Vi gratulerer og takker alle som har bidratt.

Vi havner på 33. plass på listen over de største klubbene i Norge i debutåret. Blant rekrutteringsklubbene i Midt-Norge har vi bare Sverresborg Hoops (22. plass) foran oss på listen.

Vekstprisen gikk i år til Drammen Rivers som økte medlemstallet sitt med hele 97 medlemmer. Vi gratulerer.  Vi har mål om å doble medlemstallet til neste år, og satser på å ta prisen da.

Medlemstallet i NBBF pr 31.12.2019 er 13 049 og dette gir en vekst på 8.5 % for 2019. Vi må erkjenne at vi fortsatt er en liten idrett i Norge, men vi øker stadig og er på rett vei.
https://www.basket.no/nyheter/2020/vokser-mest-blant-de-yngste/?fbclid=IwAR3fvz7-Q_zUTu7x1diZkMWCCTEySj35AhdyVO45TjlW9sQwiFaT_Xd7xA8

We are well underway!

NBBF published a lovely article about the development of membership in Norwegian basketball which we thought was worth sharing. Midtbyen Basketball is mentioned several times and we can’t help but be proud. (The article link is in Norwegian).

Midtbyen is already in the list of NBBF’s “10 clubs with the most players under 13yrs old”. We are very happy that we are in 7 th place. Our goal is to come to the top in this category next year. There are numerous clubs which are good at recruiting, but we have big ambitions and like to set high goals.

Midtbyen is a completely new club which started in August 2019. We already have 150 members in such a short time. There is no other club in Norwegian basketball who has been able to achieve this, (new or old). We congratulate and thank everyone in Midtbyen for your support.

We ended in 33 rd place on the list for the “biggest clubs” in Norway, in our opening year. Sverresborg Hoops (in 22 nd place) is the only other Midt-Norge club standing ahead of us on the list.

The award for “Most Membership Growth” went to Drammen Rivers, which had a membership increase of 97. We congratulate them on a fantastic job! Midtbyen has a goal to double our membership numbers for the coming year and take the award thereafter.

Membership numbers in the whole of NBBF (as of 31.12.2019) is 13,049. This is an increase of 8.5% for 2019. We must recognize that basketball continues to be a small sport in Norway, but we are rising steadily and in the right direction.

Share this Post