Klubbambassadører

Vi i Midtbyen Basket har fått tilskudd fra Idrettsrådet i Trondheim til å lønne 2 klubbambassadører. Dette er midler som kommer fra ordningen “Inkludering i idrettslag i Trondheim”.

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi alle like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Dette er noe vi i Midtbyen Basket er svært opptatt av, og vi legger stor vekt på dette i vårt arbeide.

Klubbambassadørenes overordnede oppgave er å gjøre det enklere for både barn, unge og foresatte å delta i idrettslaget, og er et ledd i klubbens arbeid for inkludering. Vi har utnevnt Kelly Borsick og Joakim Rosenlund til våre Klubbambassadører.

Her er Kelly og Joakim avbildet på Barnas Bylørdag på Nordre i september 2019. Om de ikke snakket med alle de 100vis som var innom oss og spratt ball denne dagen, så gjorde de ihvertfall et ærlig forsøk/ Here are Kelly and Joakim pictured at Barnas Bylørdag on Nordre gate in September 2019. If they did not talk to all of the hundreds of people who stopped by and tried out some basketball that day, they at least made an honest attempt.

Disse to er allerede svært aktive ambassadører for basketballen i Trondheim generelt og i Midtbyen Basket spesielt, og vi vet at de vil gjøre en knakende god jobb som klubbambassadører. Vi takker Idrettsrådet for tilliten og ønsker Kelly og Joakim lykke til med det videre inkluderingsarbeidet i 2020.

In english:

Club Ambassadors
Midtbyen Basketball has received a grant from Idrettsrådet i Trondheim to employ 2 ambassadors for our club. This is money/funding which comes from the arrangement “Inclusion in sports in Trondheim”.

The purpose of this grant is to give sports teams/clubs the possibility to provide sports activities which are open for everyone and to give everyone the same possibility to participate in sports activities. This is something that Midtbyen Basketball is keen to provide, and we place in high regard
as our club develops.

The overall task/focus of the club ambassadors is to help children, young people and parents participate in our sports activities. In addition, the club ambassadors work to facilitate the possibility for everyone to participate and are included in our club.

Midtbyen Basketball has appointed Kelly Borsick and Joakim Rosenlund as our Club Ambassadors.

These two are already very active ambassadors for basketball in Trondheim in general, and in Midtbyen Basketball in particular. We know that both will do an outstanding job as club ambassadors. We thank the Idrettsrådet for their confidence in our club and we wish Kelly and Joakim good luck as they continue their work for inclusion in 2020.

Share this Post