Trenersamling

(For english scroll down) I slutten av august hadde vi sesongens første trenersamling. Vi har fått med oss flere på trenerlaget i det siste og teller nå 14 trenere; 7 damer og 7 herrer. Dette er vi kjempefornøyd med!

Tema for kvelden var hva vi ønsker og hva vi forventer av våre trenere. Vi snakket blant annet om viktigheten av å være engasjert, være til stede, komme presis, sørge for vikar om man er forhindret fra å møte osv. Videre snakket vi om rekruttering, og viktigheten av å ha store treningsgrupper med mange unger, gjerne 15-20 stk.

Corona-pandemien hindrer en del av aktivitetene våre, særlig på SFO, så vi har flere trenere som ikke har treneroppdrag akkurat nå. Vi håper å komme i gang snart for disse også. Per i dag er det kun SFO på Bispehaugen som har basketball, mens Ila og Birralee er corona-stengt foreløpig dessverre.

Vi har 2-3 trenere på hver av våre treningsgrupper, det mener vi er viktig for å ivareta bredden i laget – slik at både de som er helt ferske får god hjelp og støtte, men at også de som har holdt på en stund får utfordret seg og får fremgang de også.

Vi delte ut klubbutstyr til alle, og avsluttet med litt pizza og mingling.

Vi har som mål å ta godt vare på trenerne våre. Vi vil sørge for at de utvikler seg og trives i klubben vår – og blir med oss lenge.

Våre trenere – klare til innsats sesongen 2020/2021. Øverst fra venstre Kelly, Karianne, Paul, Heidi. I midten fra venstre Anushka, Anastasia, Ingrid, Margrethe, Joakim. Nederst fra venstre Morten, Nikolaj, Asbjørn, Mathias, Henrik. Our coaches for the 2020/2021 season- starting from the top left: Kelly, Karianne, Paul, Heidi. -In the middle, starting from left: Anushka, Anastasia, Ingrid, Margrethe, Joakim. – And bottom, starting from the left: Morten, Nikolaj, Asbjørn, Asbjørn, Mathias, Henrik.  

Coaches Meeting

At the end of August, we had our first coaches meeting. We have expanded with many new age groups and teams and we now have 14 coaches (7 ladies and 7 men). This is something we are very proud of!

The theme for the evening was, “What do we wish and what do we expect from our coaches”.We spoke a lot about our engagement, being on-time and consistent for training sessions, to find a replacement if a coach is not able to make it to training, etc.We discussed recruiting and the importance of having large training groups with our younger children, hopefully 15-20. (This helps us continue the development of our club).

The Corona-pandemic has hindered a part of our planned activities, particularly with our SFO program, due to some school gyms being closed down.We have a few coaches who are not coaching at the moment and we are hoping that our SFO programs will get started soon so that we can get them connected with a group/school.At the moment, our SFO basketball program is up and running at Bispehaugen gym, but Ila school and Birralee International School are closed for the time being.

We have 2-3 coaches at each of our training groups/times, which allows us to have a good focus on the whole group- giving support and help to our new comers and also providing challenges for those children who have been with us for some time.

Also during our meeting, we handed out some new Midtbyen gear to the coaches and ended the evening with pizza and mingling.

Midtbyen has in its focus to take good care of our coaches. We want to take care of our coaches and make sure that they thrive in our club- and continue with us for a long time.

Share this Post