100 000 kr til jentesatsing!

Equinor støtter Midtbyen Basket sitt jenteprosjekt med 100 000 kr!

I tildelingen står det: «Gratulerer så mye til dere. Vi regner med at pengene kommer godt med i det flotte arbeidet dere gjør. Temaet for årets tildeling var samarbeid og det var utrolig inspirerende å lese om hvordan de midlene som dere nå har fått tildelt skal brukes for å styrke samarbeid mellom basketklubbene i regionen for å øke rekrutteringen og satsning på jentene».

Alle klubbene i Trondheim har vært med og vært positive bidragsytere i prosjektet – Singsaker, Sverresborg Hoops, Sørsia, Tiller, Ranheim og Midtbyen. Vi håper å få med oss Utleira også – og Stjørdal, Steinkjer, Molde, Ålesund, m.fl. Vi er veldig fornøyde med at vi ser ut til å få til flere jentelag lokalt nå, slik at jentene slipper å reise så langt for å spille mot andre jenter.

Målet er mest mulig aktivitet, på jentenes premisser. Videre er vi opptatt av at jentene må få samme status og oppmerksomhet som guttene i klubbene.

Pengene fra Equinor skal brukes til å få gjennomført seriespillet, det gjenstår 4 seriehelger i 2021, den første kommer allerede 9.januar 2021. Videre ønsker vi å holde basketskole, bidra til at de nye trenerne får trenerkurs, bidra med baller, t-shirts, ha flere møter med alle klubbene osv. Vi håper også å få til flere skolebesøk rundt omkring i byen, men der kan covid være et hinder.

Uansett så gir dette satsingen vår et solid løft og vi er kjempefornøyd og utrolig stolte av at Equinor ønsker å støtte oss!

Hvis vi lykkes med satsingen slipper fremtidens jenter å reise langt for å få spilt kamper. Julekvelden kom tidlig i år 😁🏀👍

#equinor#norskbasket#trønderbasket

Share this Post