Trenersamling 2021

Trenersamling høst 2021

Midtbyen Basket har gjennomført trenersamling før sesongen 2021-2022. På agendaen var blant annet overgangen til Hoopit, politiattester, trenerutdanning og litt generell informasjon om klubben og dens satsningsområder. Det ble også informert om Den Store Trenerhelgen og gjennomgått mye av innholdet fra Den Lille Trenerhelgen som var like før møtet.

Men viktigst av alt var det å bli kjent på tverst av lag og avdelinger i klubben. For oss i Midtbyen er det viktig å skape en sosial arena for våre trenere, hvor de yngste kan finne trygghet og tilegne seg ny kompetanse fra de eldre og mer erfarne trenerne. Vi ønsker å drive trenergruppen som et lag. Mesteparten av samlingen ble derfor viet til en uformell sosial samling med god mat fra Nidaros Pilegrimsgård.

På samlingen deltok det hele 17 trenere, og det var kun 7 som ikke kunne stille. Det vil si at vi er totalt 24 trenere i klubben og blant dem er det mange unge talent som er sultne på sine første treneroppdrag. Som klubb er vi svært fornøyd med godt oppmøte. Vi håper at alle får til å komme nestegang.

Midtbyen er en ung klubb og har også mange unge, lovende trenere. Vi ser fremover og satser på våre yngre trenere, slik at vi etter hvert vil være en klubb med mange stødige trenere som er klare for nye utfordringer. Vi må vel også si oss heldige som har klart å samle en så flott gjeng med trenere, på så kort tid.

Share this Post