Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Alle medlemmer i Midtbyen Basket Trondheim kalles herved inn til årsmøte i klubben. Årsmøtet avholdes i 2022 fysisk. Det er ønskelig at alle som skal delta på møtet melder seg på ved å sende inn skjema på nettsiden.

Dato og tid: 07. mars 2022, kl. 20:00

Sted: Comfort Hotell Park, Prinsens Gate 4A, Trondheim.

Agenda for møtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne saker: Forslag om endring av ordlyd i loven
 7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 1 varamedlem
  3. 2 revisorer/kontrollkomite og ett varamedlem
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut på denne siden og sendes direkte til alle påmeldte deltakere senest 28. februar 2022. Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må sendes til midtbyenbasket@gmail.com senest 21. februar 2022.

Merk: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Meld deg på her:

Share this Post