Tilskudd fra IMDi til “Basketball for alle”

Tilskudd fra IMDi til "Basketball for alle"

Klubben har mottatt støtte til integreringsarbeid fra IMDi til prosjektet “Basketball for alle”. 

Formålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Tilskuddet skal bidra til en eller begge ordningens delmål:
A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og
motvirke utenforskap.
B: bedre norsk- og engelsk ferdigheter.

Vi takker for støtten og skal fortsette det gode arbeidet med integrering og inkludering i klubben. 

 

Share this Post