Hovedstyret

Styreleder
Karianne J. Osmundsvåg

Epost: karianne.johnsen@gmail.com
Telefon: 959 22 331

Nestleder
Mathias Dørmænen

Epost: mathdorm@gmail.com
Telefon: 402 99 353

Styremedlem
Morten Tøfte

Epost: motofte1@online.no
Telefon: 982 36 256

Styremedlem
Kelly Borsick

Epost: kelly.midtbyen@gmail.com
Telefon: 957 43 313

Varamedlem
Mona B. Sundli

Epost: monasundli@gmail.com
Telefon: 909 25 390

Valgkomite
Leder
Joakim Rosenlund

Epost: joakimrosenlund@gmail.com
Telefon: 957 43 313

Medlem
Vegard Tøfte

Epost: vegard.tofte@live.no
Telefon: 993 72 595

Medlem
Terje Melhus

Epost: terje.melhus@gmail.com

Varamedlem
Asbjørn Svergja

Epost: asbjosv@stud.ntnu.no
Telefon: 902 88 928

Kontrollkomite
Medlem
Frank-Robert Horgmo

Epost: franke_79@hotmail.com

Medlem
Egil Haave

Epost: egil.haave@gmail.com
Telefon: 952 59 033

Varamedlem
Trine Finanger