Hovedstyret

Fungerende styreleder
Mathias Dørmænen

Epost: mathdorm@gmail.com
Telefon: 402 99 353

Styremedlem
Kelly Borsick

Epost: kelly.midtbyen@gmail.com
Telefon: 957 43 313

Styremedlem
Anastasia Fløtten

Epost: anastasia.flotten@gmail.com
Telefon: 401 78 177

Varamedlem
Lovisa Dadadottir

Epost: lovisa.dada94@gmail.com
Telefon: 934 81 134

Valgkomite
Leder
Joakim Rosenlund

Epost: joakimrosenlund@gmail.com
Telefon: 957 43 313

Medlem
Asbjørn Svergja

Epost: asbjosv@stud.ntnu.no
Telefon: 902 88 928

Medlem
Terje Melhus

Epost: terje.melhus@gmail.com

Varamedlem
Vegard Tøfte

Epost: vegard.tofte@live.no
Telefon: 993 72 595

Kontrollkomite
Medlem
Frank-Robert Horgmo

Epost: franke_79@hotmail.com

Medlem
Egil Haave

Epost: egil.haave@gmail.com
Telefon: 952 59 033

Varamedlem
Robin Monstad