Informasjon til nye foreldre / medlemmer

Medlemskap

For å bli medlem av idrettslaget må man registrere seg som medlem i den gruppen man hører til. I Midtbyen Basket bruker vi Hoopit som medlemssystem. Den finnes på App Store og Google Play.

Det er viktig at alle som skal være i aktivitet er medlem av gruppene, slik at man får den informasjonen man trenger. Vi ber foresatte om først å registrere seg selv, så barnet som skal være i gruppa. Har man flere barn i ulike grupper, må man tilbake til denne siden og velge gruppe på nytt, før man kan logge inn og registrere det neste barnet som skal være i gruppen. Hvis barnet har flere foresatte som skal registreres, gjentas bare registrering for hver foresatt, så knyttes de sammen med barna.

Huske å fullføre registeringen ved å verifisere brukeren din ovenfor NIF. Dette gjøres uansett om man har vært medlem i idrettens systemer fra før, eller om man er ny bruker. Informasjon og instrukser rundt det skal være sendt på mail etter at man er lagt inn i Hoopit.

Hvis du ikke finner gruppen din i menyen under, ta gjerne kontakt med oss på e-post midtbyenbasket@gmail.com
NB! Innmelding for NANOBASKET og SFO/KLUBBTURNERING skjer ikke via denne siden, men finnes på hjem-siden i de periodene hvor vi tilbyr dette.

Betalinger og priser

Utøvere / spillere:
Når man melder seg inn i klubben så vil man automatisk få tilsendt en betalingsforespørsel via Hoopit på kr 100. Dette dekker medlemskontingenten og utøveren vil bli medlem av klubben, medlemskap er obligatorisk for alle utøvere. Medlemskontingentent er gyldig for en sesong om gangen. Det vil si fra 1. august til 31. juli. Dersom man har betalt medlemskontingent før 1. august må ny kontingent betales for å kunne delta på aktiviteter i gjeldende sesong. Kontingenten fornyes automatisk dersom man ikke melder seg ut av idrettslaget.

Foreldre/foresatte:
Medlemskontingenten sendes ut til alle som er registrert i klubben, også til foresatte. For foresatte er fakturaen frivillig, men så lenge den ligger i innboksen i appen vil man fortsette å få betalingspåminnelser. Først når du tar et aktivt valg om å betale eller ikke betale, vil fakturaen forsvinne og betalingspåminnelsene stoppe. Merk at for foreldre tilknyttet NANOBASKET er medlemskontingenten obligatorisk.

Når du åpner fakturaen i appen vil du få opp to valg: 1) betal og 2) avvis.

Hvis du trykker “betal” vil du betale medlemskontingent og bli medlem i klubben. Trykker du “avvis” vil fakturaen forsvinne fra appen, og du vil ikke få flere betalingspåminnelser.

Dersom du fremdeles mottar purringer må du ta kontakt med Hoopit support direkte slik at de kan hjelpe deg.

Hvordan gjennomfører jeg betaling?

1. Logg inn i appen og gå inn i “innboksen” på menyen nederst på siden. Der finner du fakturaen.

2. Trykk på betalingen for å åpne fakturaen, og du vil få opp fakturaen med informasjon om beløp og hvem betalingen gjelder for.

3. Trykk “neste” og du vil komme inn til betalingssiden. Hvis du allerede har lagt inn det kortet du ønsker å betale med, trykker du “betal”. Har du ikke lagt til noe kort vil du få mulighet til å gjøre det under betalingsprosessen.

4. Når betalingen er gjennomført vil du motta kvittering på epost.

Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet hvert år. Betaling skjer ved hvert semester (vår og høst) og gjøres gjennom Hoopit, slik som medlemskontingenten.

Oversikt over oppdaterte satser for treningsavgift

Fra man er fylt 13 år må alle spillere ha gyldig lisens gjennom Norges Basketballforbund. Dersom man ikke har betalt lisens, kan man heller ikke spille kamper. Lisensen innebærer også idrettsforsikring gjennom Gjensidige. Ny spillerlisens sendes ut i forkant av hver nye sesong og betales enklest gjennom appen “Min Basket” eller via www.minidrett.no. Spillere som kommer til laget i løpet av sesongen må varsle lagkontakt / trener om at de har behov for lisens.

De aller fleste skal være lagt til som brukere i MinBasket eller MinIdrett fra før, men dersom man ikke har brukernavn/passord tilgjenglig kan man trykke på “Glemt brukernavn/passord” og følge instruksjonene for å få innloggingsinformasjon. Hvis du ikke slipper til i systemet kan du kontakte oss på midtbyenbasket@gmail.com.

Mer informasjon om spillerlisensen kan finnes på forbundet sider.

Lagkontakt

Midtbyen Basket er en organisasjon som driftes av frivillige. Vi er derfor avhengig av foreldre til den daglige driften. Hver treningsgruppe / lag må derfor ha en lagkontakt for å hjelpe laget med kommunikasjon og organisering. Typiske oppgaver for lagkontakten er å følge opp at vi har oppdatert kontaktinfo til foreldregruppen, informere om kamper / treninger i samråd med trener eller å være behjelpelig med vask av drakter / organisering av turer / turneringer utenbys eller dugnader dersom dette skulle være aktuelt. Lagkontakten skal også fungere som bindeledd mellom styret og laget og videreformidle informasjon til laget.

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet. Informasjon om årsmøtet offentliggjøres på våre hjemmesider i henhold til loven senest 1 måned før møtet.

Idrettslagets lov samt dokumenter fra tidligere årsmøter finner du her.

Utmelding

Utmelding fra idrettslaget gjøres ved å sende mail til midtbyenbasket@gmail.com. Mailen må inneholde informasjon om medlemmets navn og gruppetilhørighet.