I Midtbyen Basket tar vi seksuell trakassering i idretten på alvor. Vi jobber derfor etter idrettsforbundet og NBBFs retningslinjer om bevisstgjøring, og rutiner ved mistanke. Klubben har også en beredskapsplan for hvordan vi skal håndtere situasjoner hvor det er mistanke om seksuell traksering av barn og unge. Beredskapsplanen finnes på dokumentsiden under fanen planverk.

Følgende retningslinjer gjelder i  norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Rapportere seksuell trakassering eller overgrep:

 • Snakk om det med noen du stoler på.
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre.
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, for eksempel:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her.
 • Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.
 • Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte generasekretær i Norges Basketballforbund:
  Silje Særheim, tlf. 908 08 416, e-post: Silje.Saerheim@basket.no

Norges idrettsforbund og Norges Basketballforund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Her kan du lese mer om hvordan politiattestordningen gjøres i Midtbyen.