NANOBASKET

Hva er nanobasket?

Nanobasket er et konsept hvor de minste barna får mulighet til å utvikle egenskaper som fin og grovmotorikk, balanse og koordinasjon gjennom lek og basketaktiviteter i trygge rammer sammen med sine foreldre. Ballstørrelsen og kurvhøyden er tilpasset barnets forutsetninger. Nanobasket skal gjøre at hvert barn føler mestring og glede gjennom fysisk aktivitet slik at barnet kan oppleve bevegelsesglede. Konseptet er nytt i Norge og inspirert fra Danmark hvor Nanobasket allerede er et velutviklet program. 

Det skal ALLTID være 1 forelder/foresatt med per barn i hallen. Det betyr at dersom dere har tvillinger må det være med 2 voksne på trening, en til hvert barn.

Det koster kr 500 å være med på Nanobasket for 1 voksen og 1 barn. Det er 300 kr i treningsavgift og i tillegg MÅ både foreldre OG barn melde seg inn i klubben og betale medlemskontingent på kr 100 per person. Det betyr at det til sammen koster kr 500 per semester med Nanobasket. Forsikring til barna gjennom Norges Idrettsforbund er inkludert.

Forhåndspåmelding

Ved å registrere deg for forhåndspåmelding så vil du bli varlset i det den ordinære påmeldingen åpner. Forhåndspåmelding er ikke bindende.

Påmelding

Gjøres via vårt medlemssystem HoopIt. Du kan enkelt melde deg på og velge gruppe ved å trykke på knappen under.

Etter du har meldt deg inn i HoopIt og fått tilgang til gruppen, anbefaler vi at du laster ned appen fra Appstore eller Google Play. Dette er enkleste måte å betale medlemsavgift og treningsavgift.

Dersom du har spørsmål angående Nanobasket eller HoopIt kan vi kontaktes på e-post: midtbyenbasket@gmail.com

Treningsgrupper

For høstsemesteret tilbyr Midtbyen Basket grupper på onsdager og lørdager. Det vil være 6 samlinger totalt for hver av gruppene.

Tidspunkt for grupper vil bli publisert så snart dette er klart.

What is Nanobasket

Nanobasket is a concept where young children (ages 3-6) have the opportunity to develop their motor skills, balance and coordination through play, various games and basketball activities in a safe space, together with a parent or grown up. The basketball (size 3) and the basketball hoops are adjusted to meet the children’s needs. Nanobasket focuses on children having fun through various activities and feeling that they have mastered the different skills focused on during the training session. Nanobasket is a new concept in Norway and is inspired by programs from Denmark, where Nanobasket is already well-developed.

There should ALWAYS be 1 parent/adult per child in the gym. This means that if you have twins, two adults are required at training (one adult per child).

The cost for Nanobasket is 500 kr for 1 adult and 1 child for the semester (6 sessions). 

Cost breakdown is: 

300kr for training free + club membership for both child (100kr) and parent (100kr).

Norway’s Basketball insurance is included in the membership fee for both parent and child.

 

Registration

Registration is completed through Midtbyen’s system, HoopIt. You can easily register and choose your child’s age group using the link above

 

After you have registered in HoopIt, you will have access to the Nano group. We recommend downloading the HoopIt app from Appstore or Google Play. Payment for Nanobasket can be completed via the HoopIt app or website. 

 

If you have any questions about Nanobasket or HoopIt, please contact us at: midtbyenbasket@gmail.com

 

The training groups

For the autumnsemester (6 weeks/6 sessions).

Times for the sessions will be published as soon as they have been confirmed.

Children and parents are encouraged to have training clothes and gym shoes.