Politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Hva er politiattest/barneomsorgsattest?

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvising av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år, som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å vbidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Mer informasjon finnes på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

I Midtbyen Basket blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

  1. Den tillitsvalgte mottar skjema for bekreftelse fra styret og fyller inn sitt navn og personnummer. Bekreftelse kan lastes ned fra nederst på siden.
  2. Den tillitsvalgte søker om politiattest og legger ved bekreftelsen: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
  3. Tillitsvalgte / trenere under 18 år må ha signatur fra foresatte.
  4. Tillitsvalgte / trener fremviser mottatt attest til klubbens ansvarlige for politiattester. Dette kan gjøres ved å sende attesten til alicedorm@gmail.com. Klubben arkiverer at politiattesten er fremvist og sletter så mailen

Politiattestansvarlig hos oss er Alice Dørmænen

Telefon: 411 08 446
Epost: alicedorm@gmail.com