Politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Hva er politiattest/barneomsorgsattest?

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvising av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år, som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å vbidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Mer informasjon finnes på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest