Hva koster det å spille basketball i Midtbyen?

I Midtbyen Basketball prøver vi å holde prisene så lave som mulig slik at økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse. Vårt viktigste hjelpemiddel for å holde prisnivået lavt er dugnader som de forskjellige lagene bidrar på.

Som spiller i Midtbyen Basketball er det 3 betalinger du må forholde deg til:

1. Medlemskontingent 
2. Treningsavgift
3. Spillerlisens (13 år og eldre)

I tillegg kan det forekomme egenandeler ved utenbys turneringer som laget selv velger å melde seg på.

Mer informasjon om betalinger finner du i menyen under.

Satser for sesongen 2023-2024

Hva er medlemskontingent?
Alle medlemmer i klubben plikter å betale medlemskontingenten hvert år. Vi rapporterer ved utgangen av hvert kalenderår antall betalende medlemmer til Norges Idrettsforbund. Antallet betalende medlemmer klubben har er med på å bestemme hvor mye vi får i offentlige tilskudd (Lokale Aktivitetsmidler) og hvor mye treningstid vi vil få til disposisjon fra Idrettsrådet i Trondheim. Jo mer halltid vi får tildelt, jo mindre har vi behov for å kjøpe i tillegg. Det er derfor svært viktig for oss som klubb at alle medlemmer betaler medlemskontingenten.

Hvor betaler jeg?
Medlemskontingenten sendes automatisk ut i Hoopit både til spillere og foresatte. For spillere er den obligatorisk, mens for foresatte er den valgfri og kan trykkes bort dersom ønskelig.

Pris: Kr. 100

Hva er aktivitetsavgift?
Alle spillere som er med i de ulike treningsgruppene må betale aktivitetsavgift. Satsene for aktivitetsavgiften bestemmes hvert år av årsmøtet. Avgiften deles opp i 2 deler. En del betales i løpet av høsten og den andre delen betales i løpet av våren. Slik trenger ikke spillere som kun er med deler av sesongen å betale full avgift, og den økonomiske belastningen blir spredd utover sesongen. Man skal kun betale aktivitetsavgift for det laget man opprinnelig tilhører. Det vil si at spillere som hospiterer eller spiller på flere lag betaler for det laget man hører til i henhold til alder. Man betaler også aktivitetsavgift for det tilbudet man får, uavhengig av hvor mange treninger eller kamper hver spiller velger å være med på.

Aktivitetsavgiften brukes blant annet til å betale og utdanne trenere, leie halltid, kjøpe utstyr og andre utgiftsposter som kommer spillerne til gode.

Hvor betaler jeg?
Aktivitetsavgiften sendes automatisk ut i Hoopit 1. oktober (for høstsemesteret) og 1. februar (for vårsemesteret).

Priser:

1K – Jenter 2007 og eldre
Sats: 2000,-
Høstsemester: 1000,-
Vårsemester: 1000,-

J16 – Jenter 2008-2009
Sats: 1800,-
Høstsemester: 900,-
Vårsemester: 900,-

J14 – Jenter 2010-2011
Sats: 1500,-
Høstsemester: 750,-
Vårsemester: 750,-

J12 – Jenter 2012-2013
Sats: 1000,-
Høstsemester: 500,-
Vårsemester: 500,-

J10 – Jenter 2014-2015
Sats: 700,-
Høstsemester: 350,-
Vårsemester: 350,-

G18 – Gutter 2006-2008
Sats: 1800,-
Høstsemester: 900,-
Vårsemester: 900,-

G15 – Gutter 2009-2010
Sats: 1500,-
Høstsemester: 750,-
Vårsemester: 750,-

G13 – Gutter 2011
Sats: 1500,-
Høstsemester: 750,-
Vårsemester: 750,-

G12 – Gutter 2012-2013
Sats: 1000,-
Høstsemester: 500,-
Vårsemester: 500,-

G10 – Gutter 2014-2015
Sats: 700,-
Høstsemester: 350,-
Vårsemester: 350,-

Lade
Sats: 1000,-
Høstsemester: 500,-
Vårsemester: 500,-

Hva er spillerlisens?
Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Man skal kun løse lisens i henhold til alder. U19 spillere eller yngre som spiller på seniornivå løser lisens tilhørende U19 klassen. Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale, og er også fritatt personlig spillerlisens.

Mer informasjon om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her: NIF idrettsforsikring Barn 

Hvor betaler jeg?
Spillerlisensen betaler gjennom Norges Idrettsforbund sitt system: Min Idrett. Alle som har fullført registreringen i Hoopit skal ha blitt tilegnet en bruker i Min Idrett. Brukeren får man tilgang til her: Min Idrett

Dersom man ikke har vært inne i Min Idrett tidligere så kan man få tilsendt en engangskode ved å trykke på “Glemt brukernavn/passord?”. Hvis man heller ikke da får tilgang til Min Idrett kan man prøve å opprette ny bruker eller å ta kontakt med oss i klubben på e-post midtbyenbasket@gmail.com

Den enkleste måten å betale spillerlisensen er ved å logge inn i appen Min Basket og betale direkte der.

Priser

  • U13 (Spillere trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,-
  • U14-U19: Spillere født 2004 -2009 kr. 980,-
  • U14-U19 halvårslisens etter 1. februar: kr. 650,-
  • U14-U19 Utvidet**: Spillere født 2004 – 2009 kr. 2080,-

     

  • Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2004): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner  kr. 1299,-
  • Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2003): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner  kr. 2100,-
  • Senior Øvrig halvårslisens etter 1. februar kr. 850,-

I samarbeid med Trondheim Kommune har klubben mulighet til å tilby støtte til familier med lav betalingsevne. Vi oppfordrer til at dersom man er i en situasjon hvor man opplever utfordringer med å betale, at man tar kontakt med oss direkte eller med trener / lagkontakt. Vi ønsker å hjelpe til med å finne løsninger slik at alle kan delta.
Alle våre tillitsvalgte har taushetsplikt angående slike saker.